Pagarināta garantija

Iegādājoties irisimo.lv vietnē rokas pulksteni, kuram norādīta šī iespēja, Jūs automātiski un BEZ MAKSAS iegūstat par 12 mēnešiem pagarinātu garantiju.

Pagarinātās garantijas vispārīgie nosacījumi:

1. Pagarināta garantija:
- pagarinātā garantija ir pakalpojums, kas tiek sniegts nopirktajam rokas pulkstenim, kam šī iespēja norādīta attiecīgās tīmekļa vietnes saskarnē (parasti runa ir par rokas pulksteni, kura vērtība pārsniedz 98,00 €, izņemot atsevišķus modeļus, kam nevaram sniegt Pagarinātā garantija, it īpaši dažiem viedpulksteņiem), un tas ilgst 12 mēnešus pēc tam, kad beidzies likumā noteiktais 24 mēnešu garantijas termiņš.
- ir paredzēta rokas pulksteņa bezmaksas remontam, ja ražošanas kļūmes vai materiāla defekta dēļ pulkstenis vairs nedarbojas
- Pagarināto garantiju, kas pārsniedz likumā noteikto garantijas termiņu, sniedz tikai un vienīgi sabiedrība “IRISIMO s.r.o.”, nevis produkta ražotājs.

2. Pārdevējs:
- sabiedrība “IRISIMO s.r.o.”, Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, reģ. Nr.: 46569014, reģ. Nr.: 46569014, reģ. Nr.: 46569014, reģistrēta Žilina rajona tiesas vestajā komercreģistrā, Sadaļa: Sro, Ieliktnis numur: 56258/L

3. Pircējs:
- fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas rokas pulkstenis vietnē irisimo.lv

4. Piemērošanas nosacījumi:
- pagarināto garantiju ir iespējams izmantot tikai gadījumā, ja rokas pulkstenis lietots saskaņā ar lietošanas pamācību un veidā, kas atbilst parastajam rokas pulksteņa lietošanas veidam
- Pagarinātās garantijas pakalpojums neattiecas uz rokas pulksteņa nolietošanos, ko izraisījusi parasta lietošana, īpaši uz: stikliņa, korpusa, aproces vai siksniņas nolietošanos. Pagarinātā garantija neattiecas uz izmantoto bateriju, ja tāda rokas pulkstenī ir izmantota.
- Pagarinātās garantijas pakalpojumu nav iespējams izmantot gadījumā, ja rokas pulksteni remontējusi vai citādi ar to manipulējusi persona, kas nav autorizēts serviss, vai ar to ir veiktas citas neprofesionālas darbības
pagarināto garantiju nav iespējams piemērot gadījumā, ja kļūmes radījis ugunsgrēks vai citas dabas katastrofas
- kuriem pagarinātas garantijas iespēja nepārprotami norādīta attiecīgajā rokas pulksteņa lapā tīmekļa vietnes saskarnē;
rokas pulkstenis nopirkts interneta veikalā irisimo.lv
- pircējs ir ievadījis sūdzību adresēSūdzības veidlapa un nosūtījis rokas pulksteni uz adresi “IRISIMO s.r.o.”, Bystrická cesta 5633/16A, 034 01 Ružomberok, Slovakija, pievienojot tam garantijas talonu, sūdzības veidlapu, ko saņēmāt e-pastā.
- izmaksas, kas saistītas ar rokas pulksteņa nosūtīšanu uz pārdevēja adresi, sedz pircējs. Izmaksas, kas saistītas ar tā nosūtīšanu atpakaļ pircējam, sedz pārdevējs.
pārdevējs neatbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka pircējs nevarēja pienācīgi lietot produktu jebkāda bojājuma dēļ pagarinātas garantijas laikā
- Pagarinātās garantijas pakalpojumu var piemērot tikai preces pilnas cenas gadījumā, kas norādīta pārdevēja tīmekļa vietnē. Nav iespējams piemērot pēc atlaižu kupona izmantošanas
Pagarinātā garantija neattiecas uz akcijas produktiem un uz produktiem, kam piemērota cita papildu atlaide (piem., atlaides kupons).

5. Pagarinātās garantijas piemērošanas veids:
pārdevējs pats par saviem līdzekļiem un bez liekas kavēšanās nodrošina defekta likvidēšanu
- gadījumā, ja pārdevējs vai pilnvarotais autorizētais serviss izlemj, ka produkts nav remontējams, pircējam ir tiesības uz preces apmaiņu vai uz citu pirkumu ar atlaidi līdz 100 % apmērā no sākotnējā rokas pulksteņa cenas (pārdevējs izsniedz atlaides kuponu)
Pagarinātā garantija tiek pagarināta par laiku, kurā rokas pulkstenis atradās remontā

6. Pagarinātās garantijas spēkā esamība un izbeigšana
apmainot rokas pulksteni vai izsniedzot atlaides kuponu 100 % apmērā no sākotnējā rokas pulksteņa cenas, sākotnējā pagarinātā garantija vairs nav spēkā, taču vienlaikus pircējs automātiski iegūst pagarinātu garantiju jaunajam rokas pulkstenim
pagarinātās garantijas derīguma termiņš sākas nākamajā dienā pēc likumā noteiktā garantijas termiņa beigām un beidzas pēc 12 mēnešiem no tās derīguma sākuma

7. Pilnīgi darījumu nosacījumi
- tuvāku informāciju atradīsiet Darījumu nosacījumos